Könyvelőváltás

 • Home
 • Könyvelőváltás

Könyvelőváltás

Meglévő angol cég/vállalkozás, már meglévő könyvelőtől való átvétele

Amennyiben szeretné áthozni hozzánk a meglévő vállalkozásának könyvelését, ehhez fontos tudnia, hogy mi sajnos nem kereshetjük fel az ön jelenlegi könyvelőjét azzal, hogy ön átakarja hozni a cégének a könyvelését hozzánk. Sajnos ezt, a GDPR adatvédelmi törvény sem engedi már meg.

Tehát sajnos minden esetben –mivel jelenleg ön áll szerződésben a meglévő könyvelőjével– önnek kell a könyvelőváltást elvégeznie.

 

Ehhez mi, az alábbi segítséget tudjuk adni önnek:

 

 1. Először kérjük szedjen össze minden adatot, iratot, kódot, jelszót, ami a cégével kapcsolatos.
 2. Ha éppen most a cége az adóév közepén van, akkor az eddigi adóévben keletkezett összes könyvelési anyagot, iratot, ki- és bejövő számlákat, bankszámlakivonatokat szedje össze egy mappába.
 3. Kérjük tekintse át könyvelési ártáblázatainkat, és válassza ki az ön vállalkozásához legközelebb álló könyvelési csomagunkat

                   Egyéni vállalkozó esetén: https://www.angolkonyveles.co.uk/konyvelesi-artablazat-self-employed-reszere/

                   Angol Cég esetén: 

https://www.angolkonyveles.co.uk/konyvelesi-artablazat-indulo-cegek-reszere/ 

https://www.angolkonyveles.co.uk/konyvelesi-artablazat-mukodo-cegek-reszere/ 

https://www.angolkonyveles.co.uk/nagy-forgalmu-cegek-konyvelesi-artablazata/

 

 

 1. Írjon egy levelet a meglévő könyvelőjének, az alábbi szövegezéssel:

 

Company name:
Company registered office address:

Company number:

If there are no circumstances that we need to be aware of, would you please supply the following information:
(a) The Webfiling and any codes
(b) The last tax return and schedules submitted for the individual, including business taxation
computations, capital allowance claims, etc.
(c) Copies of all assessments/self-assessment returns relating to any earlier tax years which are still open or on which enquiries are still in progress.
(d) The last completed accounts available for the business.
(e) Any schedules you have giving details of the make-up of items in the last completed accounts, such as:
(1) debtors and prepayments;
(2) creditors and accruals;
(3) bank reconciliations;
(4) stock and work in progress;
(5) plant register;
(6) trial balance;
(7) profit and loss
(8) balance sheet
(9) others
(f) A note of the appropriate tax district and reference numbers.
(g) Details of any taxation losses available and overlap profits not previously utilised.
(h) Copies of VAT returns submitted on behalf of the client (if applicable)
(i) Any other schedules etc. which you feel will be of assistance.
(j) Any information relating to capital gains tax including rollover relief and the re-basing position (if applicable).
If you are holding any records belonging to the company, we would appreciate you are ensuring that they are sent either directly to the company or to ourselves, in order that may be available in the event of a future HMRC enquiry.

 

Ezt a levelet küldje el emailben, és postán is. Ezzel a lépéssel ön tudtára hozza a jelenlegi könyvelőjének, hogy máshol szeretné a vállalkozásának a könyvelését csináltatni. Az indokot nem kell elmondani, mert hiszen számtalan eshetőség lehet, (általában költözés miatt szokott ez előfordulni) ez az ön szabad elhatározásán múlik. Ha rendezte a jelenlegi könyvelőjével az esetlegesen fennálló tartozásokat, és elmaradásokat, akkor a jelenlegi könyvelői szerződését ön bármikor felmondhatja. (általában ennek a határideje 30 nap)

A jogfolytonosság miatt, a levél elküldését követően ön már 

az alábbi Könyvelési Szerződésünket is kitöltheti:

 

Könyvelési Szerződés

  Könyvelési csomag kiválasztása

 • Székhelyszolgáltatás kiválasztása

 • Ha szeretné, most díjmentesen lecserélheti székhelyszolgáltatási címét. (ezt akkor ajánlatos megtenni, ha a székhelyszolgáltatás a korábbi könyvelőnél volt biztosítva)
 • Megrendelő:

 • Könyvelő cég mint megbízott:

 • Név: Symfalogic Corporation
  Székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H9JQ, United Kingdom
  Iroda: Unit 14, Long Acres Park, Newchapel road, Lingfield, Surrey, RH7 6LE, United Kingdom
  Iroda: 293, Sugar Mill Business Park, Oakhurst Avenue, Leeds, LS11 7HL, United Kingdom
  Company Number: 08531523

  HU-Mobil: +3670-550-28-04
  UK-Phone: +44 (0) 20-714-00-190; +44 (0) 130-235-0295; +44 (0) 134-252-3133
  UK-Mobil: +44 (0) 7550-51-4479; +44 (0) 7550-14-1337

  Internet: https://symfalogic.com
  E-mail cím: accountancy@symfalogic.com
  Skype név: Symfalogic Corporation

  Képviseli: Mr. Gabor Nemeth Direktor – Vezető Könyvelő, mint az alább felsorolt könyvelési munkák elvégzésével megbízott társaság (továbbiakban: Könyvelő), Másrészről:
 • Szerződő Vállalkozás (továbbiakban: Megrendelő),

 • között az alábbi tárgyban és feltételek mellett:

 • A szerződés tárgya

  A, A Megrendelő megbízza a Symfalogic Corporation –t (továbbiakban: Könyvelő) könyvviteli szolgáltatások ellátásával, a mindenkor érvényes angol jogszabályoknak megfelelően.

  B, A vállalás
 • a vállalás napját követően keletkezett számviteli dokumentációk, bizonylatok, feldolgozását jelenti. Tekintettel az évközi/év végi átvételre a bevallás elkészítésénél állapotot elfogadottnak tekinti a leadott főkönyvi kivonat alapján és annak tartalmáért felelősséget a Könyvelő nem vállal.

  C, A könyvelési munkák alatt mindkét fél a következő feladatok elvégzését érti:


  1, Az ügyféltől átvett könyvelési anyag (bejövő- kimenő számlák, bankanyag, pénztáranyag, egyéb vegyes bizonylatok rendszerezése, feldolgozása)
  2, A befektetett eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartása
  3, A készletek – Megrendelő számviteli politikájában előírt módon történő - főkönyvi könyvelése, ha szükséges, a Megrendelő analitikus nyilvántartásai alapján;
  4, A pénzügyi eszközök, követelések, saját tőke és a kötelezettségek főkönyvi nyilvántartása.
  5, A költség (ráfordítás) és az eredményszámlák folyamatos vezetése.
  6, Előírt analitikus nyilvántartások közül a főkönyvi rendszerhez tartozó, annak szerves részét képező analitikák vezetése;
  7, A vállalkozás eredményének meghatározása.
  8, Éves beszámoló, valamint az aktuális adóbevallások határidőre történő elkészítése.
  9, Az adózással kapcsolatos törvényekben előírt, a könyvelés számain alapuló adóbevallások időben történő összeállítása;

  D, Nem képezi a szerződés tárgyát a Megrendelő üzemszerű működtetése, ezen belül is:


  1, A Megrendelő működésével kapcsolatos törvényességi szabályok betartása; (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  2, A Megrendelő anyagi és pénzügyi gazdálkodása (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  3. A szerződések megkötése, teljesítési igazolások beszerzése; (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  4. A társasági szerződésben, ipari-, kereskedelmi és működési engedélyben, a bérleti-, szerződéses üzemeltetési okmányban foglaltak tartalmának bárminemű megítélése, betartása, ezek tartalmával és formájával kapcsolatos módosítások, változtatások kezdeményezése; (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  5. A Megrendelő okirataiban,cégadataiban, szerződésében, megkötött szerződéseiben lévő olyan adatoknak a hatóságok felé történő bejelentése, amelyekre vonatkozóan bejelentési kötelezettség áll fenn, vagy valamely joganyagban bekövetkező változás a későbbiekben bejelentési kötelezettséget ír elő (mint például a tulajdonosok személyét, a kapcsolt vállalkozásokkal bonyolított ügyleteket illetően stb.) (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  6. A harmadik személyekkel (pl. partnerek, tulajdonosok, dolgozók stb.) való kapcsolatok tartalma és formája (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  7. A Megrendelővel való kapcsolt vállalkozási státusznak a megítélése, és az ehhez hasonló minden olyan kapcsolat megítélése, amelynek következtében valamilyen nyilvántartási, bejelentési, elszámolásbeli eljárás következik, vagy következhet, valamint ezen nyilvántartási, bejelentési és elszámolási feladatoknak a teljesítése (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  8. A díj- és árképzés kialakítása, alkalmazása (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  9. A kereskedelmi jellegű tervek, elő- és utókalkulációk készítése; (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  10. A munkáltatói jogok és kötelességek betartása (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  11. Újonnan belépő dolgozóknak az önkéntes nyugdíjpénztári bejelentése; (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  12. A szakmunkástanulókkal kapcsolatos adminisztratív feladatok, engedélyeztetési, jelentési kötelezettségek teljesítése (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  13. A tagi és vállalkozói jövedelmeinek szétosztása, felhasználása; (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  14. A külföldi és belföldi kiküldetések elrendelése, rendelvények kiállítása, felvett ellátmányokkal történő elszámolás, illetve elszámoltatás, az úti-jelentések elkészítése; (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  15. A Megrendelő döntését igénylő, a számviteli politikájában rögzítendő elveknek, eljárásoknak, időpontoknak a meghatározása (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  16. A leltározási feladatok elvégzése (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  17. A Megrendelő analitikus készletnyilvántartásának a vezetése (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  18. A közvetített szolgáltatások nyilvántartása és a beszámolóhoz való felleltározása; (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  19. A Megrendelő követeléseinek és kötelezettségeinek az érintett felekkel (vevő, szállító, hitelezők) való egyeztetése során az egyeztető levelek kiküldése, illetve a Megrendelő és vevőivel és szállítóival esetleges, – de nem a könyvelésből eredő - eltéréseknek az érdemi ügyintézése. (Ehhez a Megrendelő részére a Könyvelő minden adózási és számviteli információt megad.) (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  20. A Megrendelő készpénzállományának a kezelése, a bankszámlái feletti rendelkezés; (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  21. A pénztárak (font) folyamatos nyilvántartása (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  22. A készpénzforgalommal összefüggő összeghatárok figyelése (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  23. A pénztárkezelési szabályzatban rögzített pénzkészlet figyelése; (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  24. Az azonos tárgyú számlák összeghatárának figyelése (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  25. A nyomtatványok nyilvántartása (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  26. A hibásan, hiányosan kitöltött számlák, bizonylatok javítása, javíttatása; (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  27. A menetlevelek, gépkocsi nyilvántartások vezetése (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  28. A bizonylatoknak – a könyvelési rendszeren kívüli - rendszerezése, archiválása; (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  29. Az idegen nyelven kiállított bizonylatok (számlák, szerződések, stb.) magyar nyelvre való fordítása, illetve a fordítás tartalmi ellenőrzése (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  30. A külföldi (nem Angliai) adóhatósághoz való bejelentés, azzal a kapcsolattartás (visszatérítések); (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  31. Külföldi adózók adószámának megerősítése (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  32. Az üzleti partnerek létezéséről, azok gazdálkodásának, tevékenységének a korlátozásáról (pl. adószám-felfüggesztés, felszámolás alatt, stb.), adataik valódiságtartalmáról, megbízhatóságáról szóló információk összegyűjtése (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  33. Az export-import, illetve a közösségen belüli ügyleteknél a megfelelő határparitásokhoz szükséges bizonylatok biztosítása, ellenőrzése (fuvarokmány, CMR, származási okmány, stb) (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  34. A környezetvédelmi termékdíj megállapításához tartozó analitikák vezetése, s más olyan díjakhoz, adókhoz tartozó nyilvántartások vezetése, amelyek alapját képezik, vagy képezhetik valamilyen hatósági eljárásnak, ellenőrzésnek (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  35. Olyan statisztikai célt szolgáló adatok biztosítása, amelyek nem nyerhetők ki a könyvelésből; (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  36. A támogatások, pályázatok benyújtásához szükséges dokumentáció összeállítása, az ezekhez kapcsolódó ellenőrzések előkészítése, azokon való részvétel; (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  37. A Megrendelőnél dolgozó munkatársak, a Megrendelő tulajdonosi köréhez tartozó ismerősök, privát személyek self assesment jövedelemadó bevallásának elkészítése; (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  38. A Megrendelő helyett bármilyen – hatósági, hivatal, bármely harmadik személy felé történő – nyilatkozattétel (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  39. A készpénz kifizetések ügyletenkénti értékhatárának figyelése. (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  40. A házipénztár napi záró állományának, átlagának figyelése (szükség esetén ez külön megállapodás része)
  41. A Megrendelő munka-, bér- és biztosítási ügyeire, havi bevallás teljesítésére, e szerződés mellékletét képező "Kiegészítés"- ben foglaltak az irányadóak.

  E, A főkönyvi könyvelés és a kapcsolódó nyilvántartások vezetése Szerződő felek megállapodnak abban, hogy:


  1. A főkönyvi könyvelés számítógépen történik a Könyvelő saját, számítógépes programja szerint, ahol a Könyvelő saját, egységes számlarendjét alkalmazza, aktualizálva a Megrendelő igényei szerint.
  2. A főkönyvi könyvelés alapját képezi a jelen szerződés mellé csatolandó – a Megrendelő részéről jogosult döntéshozó által aláírt – minden, a könyveléssel kapcsolatos döntéseket, határidőket tartalmazó Számviteli Politika, Számlarend, stb. (együtt szabályzatok) melyeknek elkészítése és aktualizálása Megrendelő feladata. A szabályzatokban foglaltaktól a Könyvelő a bizonylatok feldolgozása során nem térhet el. (szükség esetén ez külön megállapodás része)

  F, Az együttműködés menete:


  1. Az együttműködés megkezdésekor a Megrendelő a Könyvelő rendelkezésére bocsátja betekintésre (ha nem a könyvelő társcége, a Simfalogic Consulting Ltd készítette) a cég alapításával, cégbírósági bejegyzésével, adóhatósági és biztosítási státuszával kapcsolatos iratokat, valamint az élő bankszámla- és hitelszerződéseit. Ezen kívül a Megrendelő átadja a könyvelés átvételéhez szükséges számviteli alapbizonylatokat.
  2. Az f1. pontban jelzett iratok tartalmában bekövetkezett változásról a Megrendelő a változást követő 5 napon belül értesíti a Könyvelőt.
  3. Az adatfeldolgozás, a könyvelés teljes körűségét első lépésben a bizonylatok rendelkezésre bocsátásával kell biztosítani. A könyvelési anyagokat (bejövő számlák, kimenő számlák, bankkivonatok, pénztári bizonylatok, munkaügyi nyilvántartások, jelenléti ív, egyéb könyvelendő bizonylatok) a Megrendelő havi rendszerességgel, hónap 5-ig köteles hiánymentesen eljuttatni a könyvelőnek.
  4. A teljes körűség, a bizonylatok hiánytalanságának biztosítása a Megrendelő feladata.
  5. A Könyvelő csak és kizárólag az írásban és megfelelő bizonylattal dokumentált adatokat veszi figyelembe. Amennyiben a feldolgozásnál nem megfelelő, egyértelmű bizonylatokkal találkozik, köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni.
  6. A lekönyvelt gazdasági eseményeket tartalmazó főkönyvi kivonat a tárgyhót követő hónap végéig készül el.
  7. A Könyvelő a beszámolót és az éves, illetve az évközi adóbevallásokat legkésőbb a leadási határidő előtt 2 munkanappal beküldésre kész állapotban, minden mellékletével együtt a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. Mentesül a Könyvelő a határidő betartása alól, ha a Megrendelő késve szolgáltatta a szükséges adatokat, bizonylatokat.
  8. Amennyiben a Megrendelő az e szerződésben rögzített határidő után bocsátotta a beszámolóhoz, az adóbevalláshoz (együttesen: okmányok) és/vagy a megfizetendő adó megállapításához szükséges bizonylatokat, illetve azok egy részét, akkor a bevallás elkészítésének és/vagy a befizetési kötelezettség összegéről szóló információ megadásának határideje az utolsó bizonylat leadását követő 2 munkanap.
  9. Az éves beszámoló és az adóbevallásoknak az illetékes szervek részére történő eljuttatása a Könyvelő feladata. A továbbítás módját a Könyvelő a körülmények, előírások figyelembevételével választja meg.
  10. A Megrendelő elektronikus úton teljesítendő bevallásaira és adatszolgáltatásaira, a „Kiegészítés a könyvelési szerződéshez” 3. pontjában foglaltak az irányadóak.
  11. A Megrendelő köteles minden hatóságtól kapott irat (értesítés, jegyzőkönyv, határozat stb.) másolatát haladéktalanul – azaz az átvételt követő munkanapon - a Könyvelőnek továbbítani, (ha nem a könyvelő társcége a Simfalogic Consulting Ltd végzi a székhelybiztosítását) A Könyvelő az iratra 2 munkanapon belül, de az iratban szereplő határidő letelte előtt írásban megteszi észrevételeit. Abban az esetben, ha a Megrendelő nem időben továbbítja a kapott iratot a Könyvelőnek, a késedelemből eredő következmények (pl. mulasztási bírság) a Megrendelőt terhelik
  12. A könyvelt bizonylatok visszakereshető módon való rendszerezése, lerakása a Könyvelő feladata. A Könyvelő a tárgyévi lerakott bizonylatokat legkésőbb a tárgyévi beszámoló elkészítéséig őrzi meg. Ezt követően, vagy már év közben is a Könyvelővel való egyeztetés alapján, a Megrendelő gondoskodik a bizonylatok elszállításáról és a törvényekben előírt bizonylat megőrzési kötelezettség is őt terheli.
  13. A Könyvelő meghatalmazás alapján segítően közreműködik bármely pénzügyi - gazdasági szerv által elrendelt ellenőrzés esetén az egyeztetésnél, illetve a könyvvizsgálatnál. (külön megállapodás része)
  14. További kiegészítő pontok megtalálhatóak jelen megállapodás részét képező “Könyvelési Tájékoztató”. (1-es számú melléklet, amely letölthető az Ügyfélkapu > Támogatás > Letöltések menüpont alatt)
  15. A Simfalogic Accountancy Ltd, a Simfalogic Corporation tagjaként a megrendelő komplett üzleti tevékenységgel, vagy tevékenységével összefüggő adózási, vagy gazdasági kérdésekben is pénzügyi tanácsadást tud biztosítani - társcégein keresztül. Ennek formája könyvelési kérdésekben a Könyvelő hivatalos munkaidején belül igénybe vett telefonon történő megbeszélés, előre egyeztetett időpontban személyes konzultáció, illetve írásban feltett kérdésekre adandó írásos válasz, és/vagy állásfoglalás kérése a hatóságoktól. A konzultáció keretében a Könyvelő köteles a felmerült kérdésekben a Megrendelőt - lehetőség szerinti a legátfogóbban – tájékoztatni, s egyben köteles felhívni a Megrendelő figyelmét a témával kapcsolatban előre látható következményekre.
  16. A Könyvelő a lehetőségek ismertetésén túl nem mehet, az érdemi döntés meghozatala minden esetben a Megrendelő feladata, annak következményeit teljes mértékben a Megrendelő köteles viselni.

  G, A Könyvelő megtagadhatja a szerződésben foglaltak teljesítést amennyiben


  1, a Megrendelő saját szolgáltatásával időközben késedelembe esik, amíg a késedelem tart;
  2, a Megrendelő vagyoni viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása folytán a viszontszolgáltatás (fizetés) veszélyeztetve van;
  3. a másik félnek vele szemben pénzügyi fedezethiány miatt kiegyenlítetlen tartozása áll fenn.

  H, Kapcsolattartás


  1. A képviselet változását illetően a Felek kötelesek egymást haladéktalanul, írásban informálni.
  2. A Könyvelő a feldolgozásra átvett bizonylatokat, illetve a feldolgozott adatokat csak a Megrendelő – e szerződésben is rögzített – képviselőinek adja ki, a kapcsolatot velük tartja.
  3. A Megbízó a Megbízottal való kapcsolattartás céljából az alábbi személyeket jelöli ki az ismertetett hatáskörökkel: Irodavezető, titkár(nő), megbízott, alapbizonylatok átadása, alapbizonylatok visszavétele, Ügyvezető (k) igazgató (k), Üzletvezető (k), megbízottjuk feldolgozott adatokba való teljes körű betekintés, bevallások, beszámoló aláírása.
 • 4. Harmadik személy előtt a Könyvelőt a Megrendelő bárminemű adatai vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli, amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.
  5. A Megrendelő által kijelölt személyek, illetve a Megrendelő érvényes és hatályos társasági szerződésében, alapító okiratában szereplő tulajdonosok, vezető tisztségviselők, azok meghatalmazottai jogosultak – személyük igazolása után - a könyvelésbe a Könyvelő irodájának ügyfélfogadási idejében betekinteni.
  6. Harmadik személyekkel szemben a Könyvelőt a Megrendelő bárminemű adatai vonatkozásában, továbbá a Megrendelővel bármilyen szerződéses kapcsolatban álló magánszemélyek és társaságok adataira titoktartási kötelezettség terheli, amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A titoktartási kötelezettség magába foglalja azt, hogy a Könyvelő a rendelkezésére jutott adatokat, információkat harmadik félnek nem adja tovább, illetve azon adatok felhasználásával nem hajt végre olyan tranzakciót, amelyre a Megrendelő nem kéri.
  7. Ez alól a kötelezettség alól a Könyvelőt csak a Megrendelő egyidejű írásos rendelkezése, vagy bűnügyi nyomozóhatóság, bíróság Megrendelőre vonatkozó házkutatási parancsa, végzése, illetve a Pénzmosási törvény és kormányrendelet előírásainak betartása menti fel.
  8. Úgy a Megrendelő, mint a Könyvelő e szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Simfalogic Corporation és a hozzá tartozó leányvállalatok marketing ajánlataikkal emailban felkeresse őt, illetve tájékoztassa az esetlegesen közelgő eseményekről. Referencia-listáján (üzlet tevékenységi köre) szerepeltesse őt. Bármely más listán történő szerepeltetés esetén a felek egymástól írásos engedélyt kérnek.

  I, Felelősségi kérdések


  1. A bizonylatok határidőn túli rendelkezésre bocsátásából eredő mindennemű késedelem a Megrendelő felelőssége, veszélye és kára.
  2. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, alakilag megfelelő bizonylatok, okmányok tartalmáért, a mögöttük lévő gazdasági események valódiságáért a Könyvelő semminemű felelősséget nem vállal, a teljesítésigazolás valódiságát nem vizsgálja, nem vizsgálhatja.
  3. A Megrendelő köteles az ő személyes késedelméből vagy hibájából keletkező károkat, illetve többletköltségeket - külön megállapodás, illetve kalkuláció szerinti mértékben - megtéríteni.
  4. A könyvelés pontosságáért, a Könyvelő által vezetett nyilvántartások egyezőségéért, a bevallások, beszámolók pontos, határidőre történő elkészítéséért a Könyvelő felelősséget vállal.
  5. Az adatfeldolgozás hibájából eredő károkért a helytállási kötelezettség a Könyvelőt terheli.
  6. A Könyvelő megtéríti azon károkat, amelyek kizárólagosan az ő hibájából, késedelméből származnak.
  7. A Könyvelő nem felel azon károkért, amelyek abból adódtak, hogy a Megrendelő által közölt információk, adatok és bizonylatok nem a valóságnak és az előírásoknak megfelelőek, helytelenek voltak, vagy nem megfelelő időben kerültek a Könyvelőhöz.
  8. A Könyvelő köteles esetleges hibáit, hiányosságait legkésőbb annak felfedezésétől számított 5 munkanapon belül felülbírálni és korrigálni, ha a felszólamlás jogos volt.
  9. A Könyvelő megtagadhatja azon tételek lekönyvelését, amelyek véleménye szerint, nincsenek kellőképpen alátámasztva (például szerződéssel, stb.) Amennyiben a Megrendelő ezt másként látja, a Könyvelő ezeknek a tételeknek a könyvelését a Megrendelő által cégszerűen aláírt, a lekönyvelendő számlára hivatkozással, vagy az adott számlán tett írásos utasítás alapján végzi el.
  10. A Könyvelő az éves beszámoló összeállításához „Teljességi nyilatkozatot” kérhet a Megrendelőtől.
  11. A Könyvelő nem felel azon károkért, amelyek abból adódtak, hogy a Megrendelő által közölt információk, adatok és bizonylatok nem a valóságnak és az előírásoknak megfelelőek, hibásak voltak, vagy nem megfelelő időben kerültek a Könyvelőhöz.

  J, Garanciák


  1. A Könyvelő garantálja, hogy a kapott adatokból, információkból és bizonylatokból elkészített munkája megfelel a mindenkori törvényi előírásoknak, megfelelő alapot biztosít a további feldolgozáshoz.
  2. A Könyvelő garantálja, hogy rendelkezik azon engedélyekkel, illetve képesítéssel bíró munkatárssal, amelyeket törvény előír.
 • K, Honorárium


  1. Könyvelőt jelen szerződésben vállalt feladatok ellátásáért a mai naptól a megfelelő könyvelési csomag kiválasztását követően az adott csomaghoz tartozó alapdíjat, illetve az ezen felüli egyéb más díjak (számlák, bérszámfejtések díjai illeti meg, -ha nincsen benne a választott csomagban) amelyet megbízó vagy havonta, a tárgyhót követő hónap 15-ig,
  (vagy éves fizetés esetén a számlán feltüntetett határidőig) számla ellenében, átutalással egyenlít ki.
  2. Amennyiben a megrendelő hibájából, késedelméből következően a könyvelőnek valamely bevallást önellenőrzéssel kell módosítania, annak díja 200.- font / db önellenőrzésenként.
  3. A k/1 ponton kívüli szolgáltatások díjáról a felek alkalmanként külön állapodnak meg. Az átalakulással, cégforma változásával együtt járó számviteli feladatok elkészítése, valamint az egyéb üzleti tervek, hitelkérelmek, pályázatok, bizosítások, stb elkészítése nem tartozik jelen szerződés keretébe.
  4. Kettő havi díjfizetésének elmaradása a megrendelő részéről: a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után, erre az időszakra a könyvelő szolgáltatást nem köteles nyújtani. (már a második havi elmaradásnál is)
  5. Az Auditálást igénylő dokumentumok esetében külön díjat számítunk fel.

  L, Fizetés teljesítése


  1. A megrendelő fizetési kötelezettségét a Simfalogic Accountancy Ltd
  Barclay's Bank
  Sort Code: 20-23-98
  Account Number: 43932575
  Swift Code: BARCGB22
  IBAN Code: GB44 BARC 2023 9843 9325 75

  vagy az ügyfélfiókján keresztűl anyavállalatunknak, a Symfalogic Corporation vállalatnak PayPal fizetéssel vagy utalással a
  Lloyds Bank
  Sort Code: 30-92-38
  Account Number: 44261568
  Bic Code: LOYDGB21162
  IBAN: GB98 LOYD 3092 3844 2615 68
  számlájára tehet eleget.

  2. Díjfizetési lehetőségek:

  - Átutalással
  - PayPal fizetéssel
  - Készpénzben

  2/a, Készpénzes díjfizetés minden esetben csak a Lingfield-i, a Crawley, és a Horsham-i irodánkban lehetséges.
  3. A szolgáltatásainkról minden esetben számlát állítunk ki, így a díjfizetését csak a kiállított számla ellenében kérjük teljesíteni.

  M, Automatizálás


  1. A számla kiállítása, az adott szerződési időszak lejártát követően már autómatikusan kerül kiállításra, így a könyvelés folytatásához önnek már nem kell ismét a könyvelési szerződésünket majd kitöltenie, mindösszesen csupán csak ujabb egy évre kell a jelenlegi könyvelési szerződését meghosszabbítania, amelyet megtehet majd a rendszer által automatikusan -emailban elküldött- kiállított számla kiegyenlítésével is. Természetesen, ha nem kívánja a szerződésének meghosszabbítását, kérjük jelezze felénk, és a díjbekérőt töröni fogjuk.
  2. A rendszerünk a könyvelési csomag hosszabbítására vagy a jelenleg is érvényben lévő könyvelési foldert kínálja majd fel, vagy a cég forgalmához leginkább igazított díjcsomatot küldi el önnek kiegyenlítésre.
  3. Ha kisebb/nagyobb forgalmat tervez a közeljövőben, akkor kérjük akkor azt majd jelezze, és egyel kisebb/nagyobb könyvelési foldert állítunk be az ön fiókjában.
  4. Jelen szerződés megkötésével ön hozzájárul, hogy minden hónapban értesítő levelet küldjük önnek a könyvelési anyag bekéréséről, illetve bérszámfejtések adatainak esetleges módosításával, illetve adatbekérésével kapcsolatban.
  5. Jelen szerződés megkötésével ön hozzájárul, hogy minden lejárati határidő előtt (Annual Account, CT600, Confirmation Statement, VAT bevallás, stb) értesítőt küldjünk önnek, amelyben a határidő lejárati dátumára hívjuk fel figyelmét.

  N, Adatkezelés


  1. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben egymásnak átadott, illetve egymás tudomására hozott személyes vagy egyéb adatokat információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezelik és sem a Szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a Szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik Fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő fél kártérítési felelősséggel tartozik.

  O, Adatkezelési kikötés


  1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet, hogy a szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.
  2. A személyes adatok címzettjei: a Simfalogic Corporation ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
  3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
  4. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, és könyvelés céljából -értelem szerűen- a Simfalogic Accountancy Ltd-nek, postázás és szállítás céljából a Simfalogic Consulting Ltd-nek, a Royal Mail-nak, illetve az adott ország postájának, továbbá a megbizott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából pedig a Simfalogic Corporation vagyonvédelmi megbízottjának.
  5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk, a https://simfalogic.co.uk/adatvedelmi-szabalyzat/ oldalon érhetők el.

  P, Adatfeldolgozás


  Lásd: “Adatfeldolgozási tevékenység általános szerződési feltételei”
  (https://simfalogic.co.uk/adatvedelmi-szabalyzat) oldalon érhetők el.

  Q, Titoktartás


  Figyelemmel arra, hogy a könyvelő cég mint megbízott a tevékenysége tekintetében az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvény szerinti adatfeldolgozónak minősül, és mivel e jogszabályok szerint az adatfeldolgozónak biztosítania kell, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállaljanak, továbbá megismerve a „személyes adat” Rendelet szerinti fogalmát, miszerint személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható -

  1. Könyvelő cég kötelezettséget vállal arra, hogy a fent nevezett megbízó által végzett munkavégzés során tudomására jutott személyes és céges adatokat kizárólag a munkaköri feladatainak teljesítése céljából kezeli és továbbítja, más célra nem használja, azokat illetéktelen személlyel nem közli és részére nem adja át, a személyes és céges adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem engedélyez (azokat biztonságban tárolja) a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, és nem terjeszti.

  2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a fent nevezett megbízott által végzett munkavégzés során tudomására jutott személyes és céges adatokat kizárólag a megbízás feladatainak teljesítése céljából kezeli és továbbítja, más célra nem használja, azokat illetéktelen személlyel nem közli és részére nem adja át, a személyes és céges adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem engedélyez (azokat biztonságban tárolja) a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, és nem terjeszti.

  3. Üzleti titoknak minősül különösen a Cégek tulajdonát képező, megbízó és megbízott birtokába került minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a Cégek üzletmenetét, gazdálkodását érintő elképzelések, tervek, prezentációk, alkotások) szellemi alkotás, ötletek, valamint a Cégek üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, a Cégeknek nyújtott szolgáltatások kapcsán és azon kívül mindkét fél tudomására jutott információk, gazdálkodásra vonatkozó adatok, illetve minden olyan adat és információ, amit a Cégek üzleti titoknak minősítenek, vagy jogosan annak tekinthetnek.

  4. Az üzleti titkot képező információkat egyik fél sem jogosult harmadik személy tudomására hozni, másolni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy a Cégek érdekei ellen felhasználni.

  5. Felek kijelentik, hogy tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely jelen megállapodásban résztvevő cégek (megbízó és megbízott) gazdasági érdekeit veszélyeztetné. A megbízó és megbízott között bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelik.

  R, A Szerződés hatálya


  1. Ezen szerződés a felek egybehangzó akaratával jön létre, mindkét oldali aláírást, vagy visszaigazolást követően a megbízó cégnek, vagy vállalkozásnak egy, azaz egy könyvelési adóévére jön létre, Tehát, Könyvelési szerződést a felek a szerződő cég könyvelési adóévére kötnek.
  Jelen szerződés érvénybelépésével párhuzamosan a felek között eddig meglévő hasonló tárgyú szerződés érvényét veszti.
  2. A felek jelen szerződést egy hónapos határidővel, kizárólag írásban tett nyilatkozattal bármely részről felmondhatják. Év közi felmondás esetén az egy évre előre kifizetett könyvelési alapdíjmaradvány része sem jár vissza.
  3. Év végi felmondás esetén az éves beszámoló elkészítése e szerződés szerinti feltételekkel, a könyvelő feladata.
  4. A szerződés hatályát veszti továbbá, a megrendelő, - mint társaság- végelszámolási, illetve felszámolási eljárásának kezdő napjával. Ezen esetekben a könyvelő köteles elkészíteni a tevékenység végi zárlatot, s azt a törvényi előírésoknak megfelelő analítikákkal alátámasztva a végelszámolónak , illetve a felszámolónak átadni. Amennyiben a végelszámoló, illetve a felszámoló továbbra is a megbízott szolgáltatásait kívánja igénybe venni, arra a felek ismételten szerződést kötnek.
 • Záró rendelkezés  1. Jelen szerződést a Felek kizárólag írásban, fent jelzett képviselőik által aláírt formában közös megegyezéssel, csakis írásban módosíthatják, vagy egészíthetik ki.
  2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Egyesült Királyság Polgári Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók.
  3. A szerződés magyar és angol nyelven is íródott, amennyiben a fordításból adódóan értelmezési különbség lépne fel minden esetben a magyar szöveg az irányadó.
  4. A szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.
  5. Jelen szerződés internetes mivolta miatt, csak a Simfalogic Accountancy Ltd vagy a Simfalogic Corporation visszaigazolása esetén válik érvényessé, így aláírás nélkül is hiteles. A visszaigazolás történhet PDF formátumban email küldésével, levélben, illetve személyesen a könyvelő irodájában nyomtatott szerződés aláírásával.
 • * A számlák darabszáma a Kimenő és bejövő számlák összességét jelenti. Amennyiben a számlák darabszáma meghaladja a folderben meghatározott számot, abban az esetben minden + számla Ł 0.50 .- / db áron kerül felszámolásra. A 20 db számlát 3 hónapon keresztűl meghaladó mennyiség esetén egyel nagyobb díjcsomagba kell lépni, amelyből a feljebb lépéskor, (egy adóéven belül) az előző díjcsomag árát jóváírjuk.
 • Dátum, Aláírás

 • Üzenet

 

Verification / Ellenőrzés

 

Megrendelés folytatásához az “Ügyfélkapu”  (jobb oldalon felül, a menüben) linkre kattintva regisztráljon saját adataival egy fiókot. A kiválasztott szolgáltatást az elkészült fiókjában már a (a fejlécben, a bal felső részen)  a “Shop” gombra kattintva tudja kiválasztani, majd ez után a megrendelését a következő díjfizetési opciók kiválasztásával teheti meg:

 • PayPalfizetéssel > (Lépések: Csomag kiválasztása) > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Lépjen be saját PayPal fiókjába
 • Bankkártyával(Lépések: Csomag kiválasztása) > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Fizetés Hitelkártyával opciót kell választani
 • Banki utalással(Lépések: Csomag kiválasztása) > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása)  Mail in Payment >  Megrendelés (Kék gomb)  opciót kell választani.

          A fenti lépésekkel tudja megrendelését Simfalogic Corporation részére kiegyenlíteni.

Amint a befizetés megérkezik, küldjük visszaigazolásunkat az űrlap helyes kitöltésének ellenőrzése végett. Amint az adatok helyességéről megkaptuk öntől a visszaigazolást, a szolgáltatási folyamatot elindítjuk, és minden további lépésről tájékoztatást küldünk.