SYMFALOGIC CORPORATION - A magyarok könyvelője Angliában

Confirmation Statement

 • Home
 • Confirmation Statement

Confirmation Statement

Confirmation Statement – Megerősítési nyilatkozat

 

Az Angol cégeknek évente legalább egyszer egy Confirmation Statement (visszaigazoló nyilatkozatot) kell tenni a Companies House – azaz az Angol Cégbíróság felé.

Ha egy cég ezt nem teszi meg, akkor az komoly következményekkel járhat. A Companies House feltételezheti, hogy a vállalat (a cég) nem folytat üzleti tevékenységet, és lépéseket tesz a nyilvántartásból való törlés indításához. Ha a cégbíróság törli a céget a nyilvántartásból, akkor az megszűnik létezni és az eszközei, az Angol Korona tulajdonává válnak.

Ha a társaság működik, a cég igazgatóit és bármely más tisztségviselőit büntetőeljárás alá vonhatják, mert felelősek annak biztosításáért, hogy időben benyújtsák a Confirmation Satement-et. Ennek elmulasztása bűncselekmény.

A Confirmation Statement benyújtására vonatkozó kötelezettség minden társaságra kiterjed. Az új vállalatok esetében a vállalat első Confirmation Statement bevallásának tárgyát képző időszak a cégbejegyzés napján kezdődik és tizenkét hónappal később fejeződik be. A meglévő vállalatok esetében az utolsó Confirmation Statement időszakát követő naptól számított 12 hónap után kell a bevallást elkészíteni és benyújtani.

Egy cég, vagy  vállalat bármikor Confirmation Statementet nyújthat be. Ha egy vállalat korai Confirmation Statement-t tesz, a következő bevallási periódusa a Statement dátumát követő napon kezdődik és 12 hónapig tart. Tehát a cégalapítás dátumától, (vagyis az eredeti bevallás dátumától ebben az esetben eltérő, azaz más lesz.)

Minden cégnek meg kell erősíteni a helyesnek tartott információkat, ha Confirmation Statementet ad. Ha a Companies House részére álló információ elavult, a cégeknek be kell nyújtania a nyilvántartások frissítéshez szükséges információkat ennek a bevallásnak a beküldésével.

 

Összességében tehát, ha bármikor bármilyen módosítás, vagy módosulás történik egy cég adataiban, Confirmation Stetement-et kell erre benyújtania.

 

A Bevallás benyújtását, a következő űrlap kitöltésével indíthatja el:

Confirmation Statement bevallás Igénylése

 • Titkári adatok

 • A cég SIC kódjai

 • A SIC code határozza meg a cég tevékenységét. Egy angol cégnek legalább 1, de maximum 4 tevékenységi kör adható meg egyszerre. Ezt a következő link segítségével választhatja ki: http://www.siccodesupport.co.uk Az angolul nem teljesen beszélő ügyfeleinknek a magyar SIC kód rendszert ajánluk, tekintve, hogy nagyjából ugyanazok a meghatározások. Ezt a következő link segítségével választhatja ki: http://www.teaorszamok.hu/ Kérjük adja meg a cég új tevékenységét:
 • Tulajdonosi Szerkezet megadása

 • Tulajdonosi részvény adatok

 • PSC adatok megadása

 • Adatvédelem

 • 1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet, hogy a megrendelésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.
  2. A személyes adatok címzettjei: a Symfalogic Corporation ügyfél kiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
  3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
  4. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, és könyvelés céljából a Symfalogic Corporation-nek, postázás és szállítás céljából a Royal Mail-nak, illetve az adott ország postájának, továbbá a megbízott futárszolgálatnak, adat és vagyonvédelem céljából pedig a Symfalogic Corporation adat és vagyonvédelmi megbízottjának.
  5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk, a https://symfalogic.com/adatvedelmi-szabalyzat/ oldalon érhetők el.
 • Üzenet

 

Verification / Ellenőrzés

A Megrendelés folytatásához az “Submit/Elküld”  gombra kattintva a Symfalogic Corporation webshopjába jut el. A Store-ba lépve válassza ki a “Confirmation Statement” linket. Ezt követően a rendszer végig vezeti önt a fizetési folyamaton.

Amint a befizetés megérkezik, a regisztrációt elindítjuk, és minden további lépésről tájékoztatást küldünk.